Rezervasyon Sözleşmesi

NETA Araç Rezervasyonu:

NETA aracı için Rezervasyon yaptığınız için teşekkür ederiz. Rezervasyonunuzu yaparak NETA'nızı teslim almak için takribi öncelik hakkınızı güvence altına aldınız.

Geçerlilik Tarihi. (1) Rezervasyonunuzu yaptığınızda ve (2) Sipariş Ücretinizi aldığımızda Rezervasyonunuz geçerlilik kazanır.

Rezervasyon. İşbu Sözleşme'yi kabul etmekle, araç konfigürasyonunuzda belirtilen özellikleri bulunduran aracı (“Araç”) rezerve etmek için bir Sipariş Ücreti’ni (“Sipariş Ücreti") GRS Automobility Oto Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (“biz” “bize” veya “bizim”) ödemeyi peşinen kabul etmektesiniz. Sipariş Ücreti’nin işbu Sözleşme kapsamında özel olarak düzenlenmedikçe iadesinin söz konusu olmadığını ve Sipariş Ücreti’nin Araç’ınızın size tesliminin siparişinize ve yürürlükteki yasalara uygun olarak gerçekleştirilmesi kapsamında ithalat ve idari süreçlerden kaynaklanan masraf ve ücretlerin yanı sıra müşterinin siparişle ilgili taleplerinin karşılanması amacıyla kullanılacağını kabul etmektesiniz. Sipariş Ücretinin tarafımıza ödenmesinden önce, işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir rezervasyonu işleme koymak veya taleplerinizi karşılayan herhangi bir prosedürü yerine getirmek yükümlülüğü altında olmadığımızı kabul etmektesiniz. İşbu Sözleşme’nin amaçları doğrultusunda, NETA'nın size sunacağı taslağa uygun şekilde, Aracın trafiğe tesciline ve plaka verilmesine ilişkin noter huzurunda bir vekaletname düzenlemeyi ve bu kapsamdaki noter ve tescil ücretlerini ödemeyi taahhüt etmektesiniz.

Sipariş Süreci. Bu Rezervasyon, takribi teslimat önceliğinizi güvence altına almakla birlikte, herhangi bir şekilde nihai bir araç satın satımı veya siparişi teşkil etmemektedir. Araç’ınız teslime hazır olduğunda NETA, Araç’ınız için bir sipariş oluşturacak ve size nihai bir Satım Sözleşmesi (“Satım Sözleşmesi”) gönderilecektir. Bu Sözleşmeyi onaylayarak, Sözleşmenin koşulları hakkında bilgilendirildiğinizi ve tüm koşullara uymayı taahhüt ettiğinizi kabul etmektesiniz. Araç’ınız, Rezervasyon itibariyle mevcut olan özelliklere ve seçeneklere göre fiyatlandırılmakta (Nihai Satın Alma Bedeline tabi olmak üzere) ve konfigüre edilmektedir. Siparişinizi verdikten sonra piyasaya sürülen veya üretimi başlayan veya yasal onaya tabi olan seçenekler, özellikler veya donanımlar, teslimat sırasında Araç’ınıza dahil olmayabilir veya Araç’ınız için mevcut olmayabilir ancak daha sonra kullanılabilir hale gelebilir. Bu durum, Araç’ın belirli seçeneklerinin, özelliklerinin veya donanımının sonraki yazılım ve/veya donanım güncellemeleri yoluyla daha fazla geliştirmeye ve değişikliğe tabi olabileceği anlamına gelmektedir. Sipariş Ücretinin tamamının ödenmesi ve burada yer alan diğer koşulların tarafınızca yerine getirilmesi kaydıyla ve burada belirtilen diğer koşullara tabi olarak, Araç’ı sizin için rezerve etmeyi ve gerekli belgelerle birlikte Araç’ı teslime hazır hale getirmek için sevkiyatı gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu, nihai bir satış veya sipariş sözleşmesi veya NETA için nihai Satım Sözleşmesi’ni sonuçlandırma taahhüdü değildir.

Sipariş Ücreti. Araç’ın sizin için rezerve edilebilmesi adına, işbu Sözleşmeyi imzaladığınız tarihte Araç Konfigürasyonunuzda belirtilen tutarda ve iadesi olmayan bir Sipariş Ücreti ödemeniz beklenir. Sipariş Ücretinin ödemesi kredi kartı ile yapılabilir. Ayrıca, ödediğiniz Sipariş Ücretinin, siparişinizin işleme konulması, nakliyesi, yeniden pazarlaması ve/veya Araç’ın yeniden satılması durumunda oluşacak fiili maliyetlerin adil ve makul bir hesaplamasını teşkil ettiğini de kabul etmektesiniz. Bu nedenle, burada özel olarak düzenlenen durumlar dışında, herhangi bir nedenle nihai satışın gerçekleşmemesi durumunda Sipariş Ücreti iade edilmeyecektir. Rezerve Edilen Araç’ın nihai satışının tamamlanması durumunda, Sipariş Ücreti Nihai Satın Alma Bedelinden düşülecek ve toplam tutar üzerinden fatura tarafımızca kesilerek tarafınıza teslim edilecektir. Sipariş Ücreti’nin ödenmesi sırasında kullanılan

kredi kartı sahibi ile sizin aynı kişi olmamanız veya bu kredi kartına ilişkin bir şüphe bulunması halinde, ödemenin sizin adınıza doğrulandığını ve işlendiğini kanıtlayan belgeleri talep etme hakkımızı saklı tutarız. Bu bilgi ve belgeler sağlanana kadar, Satım Sözleşmesi’ne devam edilmeyecek olup Rezervasyon iptal edilecektir.

Tahmini Satın Alma Bedeli. Rezervasyonunuzda belirtilen satın alma bedeli, Rezervasyon sırasındaki tahmini bir bedeldir. Bu Sözleşme ile, bu Rezervasyon kapsamındaki Tahmini Satın Alma Bedeli’nin düzeltmelere tabi olabileceğini, Araç’ın nihai satın alma bedelinin (“Nihai Satın Alma Bedeli”), Araç’ı satın almak için sözleşmeye dayalı onayınız için e-posta, SMS veya NETA App aracılığıyla sizinle paylaşılacağını ve Nihai Satın Alma Bedelini onayladığınızda yürürlüğe girecek olan nihai Satım Sözleşmesi kapsamında anlaşmaya varılacağını kabul etmektesiniz. Bu Sözleşme, NETA tarafından bildirilecek olan fiili satış anına kadar herhangi bir nihai satışı içerecek şekilde yorumlanamaz ve yorumlanmayacaktır.

İptal hükmü. Tamamlanmış Rezervasyonunuzu göndermenizden sonra, Araç teslimatınızı hazırlama ve koordine etme sürecine başlayacağız. Araç’ınız size teslim edilene kadar, herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle Rezervasyonunuzu iptal edebilirsiniz, bu durumda, burada açıkça düzenlenmedikçe, ödediğiniz Sipariş Ücreti tarafınıza iade edilmeyecektir. Yukarıdakilere ilave olarak; Rezervasyonunuzu yaptıktan sonra sizden bilgi talep etmemiz ve bize yanıt vermemeniz, bir ürünü, özelliği veya seçeneği (herhangi bir araç modeli veya modelin belirli bir konfigürasyonu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ("Ürün") durdurmamız veya kötü niyetli hareket ettiğinizi tespit etmemiz veya Teslimat Tarihinde satış işlemini tamamlamamanız halinde de Rezervasyonunuzu iptal edebiliriz. Bu durumda ödediğiniz Sipariş Ücretinin iadesini alamazsınız. Siparişiniz bir fiyatlandırma hatası veya bir Ürünün üretiminin durdurulması sonucunda iptal edilirse, ödediğiniz Sipariş Ücretinin tamamını size iade edeceğiz. Ayrıca, tahmini teslimat tarihinizi ertelemek için bizimle iletişime geçmeniz ve bizim bu değişikliği yerine getiremememiz veya Araç’ı tahmini teslim tarihinde ve/veya Hazır Olma Tarihinde teslim almak için uygun olup olmadığınızı onaylamanızı istememize rağmen sizden dönüş alamamamız halinde işbu Sözleşmeyi iptal edebiliriz. Bu durumda ödediğiniz Sipariş Ücretinin herhangi bir iadesini alamazsınız. Her ne sebeple olursa olsun, siparişi iptal etmeniz halinde, araç satışı için düzenlemiş olduğunuz vekaletname ile ilgili noter ve/veya tescil ücretlerini ödemeyi kabul etmektesiniz. Bu tutarlar önceden NETA tarafından ödenmişse NETA, ödemiş olduğu tutarlar için size rücu edecektir.

eniden Satış. NETA ve bağlı kuruluşları araçları doğrudan son kullanıcılara satar ve Aracınızın bu Sözleşmenin alt bilgisinde belirtilen ülkede tescil edilmesini talep eder. Aracınızın usulüne uygun tescili için gerekli işlemleri yapmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Aracın yeniden satışı amacıyla veya diğer şekillerde bir kötü niyetle yapıldığına inandığımız herhangi bir siparişi tek taraflı olarak iptal edebiliriz.

Araç Konfigürasyonundaki Değişiklikler. Araç’ınız Rezervasyon’unuza uygun şekilde üretildiğinden veya halihazırda üretilmiş olduğundan, Araç Konfigürasyonunuzda değişiklik yapılması zor ve hatta imkânsız olabilecektir. Buna göre, Araç Konfigürasyonunuzda yaptığınız bu tür değişiklikler, bu Sözleşmenin bir parçasını oluşturacak olan ek bir Araç Konfigürasyonu kapsamında Sipariş Ücretinde veya Nihai Satın Alma Bedelinde meydana gelen artışı da yansıtacak şekilde düzenlenecektir. Araçlarımızı sürekli olarak iyileştirdiğimiz için, herhangi bir Araç bileşenine uygulanan veya kullanılan üretim teknolojilerinde veya malzemelerde yapılan değişiklikler de dahil olmak üzere, makul takdirimize bağlı olarak, siparişinizi esaslı olarak etkilemediği ölçüde, Araç’ınızda değişiklikler yapabiliriz. Araç’ınızın siparişinizin verildiği sırada gösterilen menzili, hızı veya ivmesindeki değişiklikler de dahil olmak üzere, siparişinizi önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik yapılması halinde Araç’ınız teslim edilmeden önce sizi bildireceğiz. Bu bildirimi takip eden 14 gün

içinde siparişinizi iptal edebilirsiniz. Bu durumda ödediğiniz Sipariş Ücretinin tamamını iade alırsınız. Teslimat. Sipariş Ücretinizi aldıktan sonra, Aracınızın tahmini varış zamanını sizinle e-posta, SMS veya NETAApp aracılığıyla paylaşacağız. Aracınızın tahmini teslim tarihi sadece bir öngörü olup gerçek teslimat tarihiniz, Aracınızın konfigürasyonu, üretimin elverişliliği ve teslimat yeri dahil olmak üzere birçok faktöre bağlıdır. Nihai Satım Sözleşmesini imzaladıktan sonra, Araç’ınızın bölgenizde bulunan NETA Teslimat Merkezinizde veya kabul edebileceğimiz başka bir yerde teslimata hazır olmasını öngördüğümüz zamanı (“Hazır Olma Tarihi”) size bildireceğiz. Hazır Olma Tarihi, size daha önce bildirilen tahmini teslimat tarihinden daha erken bir tarihte olabilir ve transit kaynaklı gecikmeler de dahil olmak üzere bu tarihlerden herhangi birini değiştirme hakkını, bu tür değişiklikleri size bildirmek üzere, saklı tutarız.

Ayrıntılar. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zaman zaman sizden bilgi vermenizi isteyeceğiz.

Gizlilik Bildirimi. NETA'nın Müşteri Gizlilik Bildirimi bu Sözleşmeye dahildir ve https://www.NETA.com/tr_tr/legal/privacy?redirect=no web sitesinden ulaşılabilir.

Fesih. İşbu Sözleşme, taraflardan herhangi birinin herhangi bir sebep göstermeksizin yapacağı bir bildirimle veya bu Sözleşmede belirtilen hallerde veya haklı nedenlere dayalı olarak feshedilebilir. Gümrük, nakliye, üretim vb. aşamalarında doğal olaylar, olumsuz iklim koşulları, sosyal olaylar, grevler, lokavtlar, savaşlar, sıkıyönetim veya olağanüstü hal, pandemiler (salgın) gibi, beklenmedik olaylardan kaynaklanan iletişimdeki gecikmeler ve kesintiler mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Tarafların bu tür mücbir sebepler nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmemeleri durumunda herhangi bir tazminat yükümlülüğü veya fesih hakkı doğmayacaktır. Ancak, mücbir sebep olayının 30 günden fazla sürmesi halinde her iki Taraf da Sözleşmeyi feshedebilir.

Uygulanacak Hukuki Entegrasyon. İşbu Sözleşmenin hükümleri Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. İşbu Sözleşme, Araçla ilgili önceki tüm sözleşmeler, sözlü beyanlar, müzakereler, iletişimler veya beyanların yerine geçer. Burada açıkça yer almayan şartlar bağlayıcı değildir.

Onaylar; Devredilememe. Sipariş Ücretinizi ayrı olarak veya bir yedi emin veya yedi emin fonunda tutmayacağımızı ya da Sipariş Ücretiniz için herhangi bir faiz ödemeyeceğimizi kabul etmektesiniz. Rezervasyonunuz, NETA'nın önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir tarafa devredilemez veya aktarılamaz. İşbu Sözleşmeyi kendi takdirimize bağlı olarak bağlı kuruluşlarımızdan birine devredebiliriz.

Uyuşmazlık Çözümü. Sizinle aramızda herhangi bir anlaşmazlık, uyuşmazlık veya ihtilaf çıkması durumunda, sizinle birlikte, dostane bir çözüm için tüm olasılıkları araştırmayı taahhüt etmekteyiz. Dostane bir çözüme ulaşılamaması durumunda, yetkili mahkeme ve kurumlar uyuşmazlığı yürürlükteki yasalara göre çözecektir.

Bildirimler. Tarafların birbirlerine bildirmiş oldukları posta adresleri, e-posta adresleri veya cep telefonları işbu Sözleşme nedeniyle yapılacak bildirimlerde kullanılmakta olup, bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir değişikliğin diğer Tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde mevcut verilere dayanılarak yapılan bildirim usulüne uygun olarak yapılmış sayılacaktır. İşbu Sözleşme, elektronik ortamda ve işbu Sözleşmeyi kabul ettiğiniz tarih itibariyle yürürlüğe girer ve uygulanır. İşbu Sözleşmeyi onaylayarak ve kabul ederek, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmiş olursunuz.

icon

NETA Satış Noktaları

NETA modellerini deneyimleyebilmeniz için satış noktalarımız, çok yakında sizlerle.

icon
icon

Bize Ulaşın

NETA modellerini deneyimleyebilmeniz için satış noktalarımız, çok yakında sizlerle.

icon