Kullanım Şartları


KULLANIM ŞARTLARI VE GİZLİLİK / KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ
 


Sayın Kullanıcı, GRS Automobility’e ait https://www.netaauto.com.tr web sitesine hoş geldiniz.

“Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni” siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Aşağıdaki tanımlar GRS Automobility’e ait https://www.netaauto.com.tr sitesinin kullanımı için önemlidir.

Buna göre;

Kullanıcı/Kullanıcılar: Kişisel verilerini, sitede yer alan iletişim formlarının talep ettiği bilgileri kendi açık rızaları ile vererek siteye üye olan veya kişisel verilerini vermeden sadece siteyi ziyaret eden gerçek kişileri,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, Site: https://www.netaauto.com.tr adresinde yer alan web sitesini,

FSEK: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

5651 sayılı Kanun: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’u,

6698 sayılı Kanun: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

ifade eder.

A-KULLANIM ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI, ERİŞİM, RİSK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, IP ADRESLERİ VE COOKİELER (ÇEREZLER)

1. https://www.netaauto.com.tr web sitesi ve sitedeki tüm dokümanlar GRS Automobility'in mülkiyetindedir. Bu dökümanlar, on-line sisteminde görülmesi için gerekli olması hali haricinde kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz. Yukarıda belirtilen genel prensipten bağımsız olarak GRS Automobility, siteden wallpaper, screen saver ve diğer programlarını indirme imkanını verebilir. Bu sitede yer alan dokümanlar ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.

2. Site ile link oluşturmak isterseniz, bu link https://www.netaauto.com.tr ana sayfasına yönlendirilmelidir.

3. GRS Automobility tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için

kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, https://www.netaauto.com.trweb sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4. https://www.netaauto.com.tr web sitesinde yer alan her türlü fiyat, bilgi, resim, açıklama ve haber (kısaca "bilgi") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan "bilgi"lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, GRS Automobility ve GRS Automobility yetkili satıcılarından temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle GRS Automobility'in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

5. GRS Automobility, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve https://www.netaauto.com.tr web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. GRS Automobility, web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

6. https://www.netaauto.com.tr web sitesindeki; GRS Automobility yetkili satıcıları, GRS Automobility’in ithalatını yaptığı araçların standart ve opsiyonel özellikleri ve yetkili satıcıya tavsiye edilen satış fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ve GRS Automobility yetkili satıcıları ile ilgili nihai bilgi temini için GRS Automobility ve/veya GRS Automobility yetkili satıcıları ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede GRS Automobility, web sitesinde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve GRS Automobility adına bir taahhüt teşkil etmediğini beyan eder.

7. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının GRS Automobility sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, GRS Automobility, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

GRS Automobility web sitesi ile sahip olduğu tüm alt sitelerinin ve diğer bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlamak GRS Automobility sorumluluğundadır. Ticari amaçlı, iyi niyetli ya da başka bir amaçla, web siteleri ve diğer bilgi teknolojileri sistemlerinde bulunabilecek zafiyetlerin tespitine yönelik taramalar ve tespit edilebilecek zafiyetlerin suiistimal edilerek sistemlere zarar verilmesi, bilgi sızdırma vb faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yaptırım uygulanabilir. Bu gibi girişimlerde bulunulması halinde, GRS Automobility yapılan saldırının tipi, saldırı zamanı, saldırgana ilişkin yasa kapsamında toplanan verilerle birlikte hukuki süreç başlatma ve süreç sonucunda para cezası ya da hapis cezasına varacak cezaları talep etme hakkını saklı tutar.

8. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgiler toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcısının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir.

9. Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bilgi konulabilir. Bu bilgi, çerez ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olacaktır ve bize birkaç yönden yardımcı olacaktır.

Çerezler, GRS Automobility tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

GRS Automobility ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır.

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

10. 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Dikkat Edilecek Hususlar

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link'ler bulunabileceğini, bunların kontrolünün veya doğruluğunun veya yeterliliğinin GRS Automobility ile ilgisi olmadığını ve GRS Automobility’in bu siteleri herhangi bir şekilde desteklemediğini veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan GRS Automobility veya ona bağlı herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin GRS Automobility tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde GRS Automobility’e veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, GRS Automobility’in bu materyallerle ilgili olarak Sınai Mülkiyet Kanunu'nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların GRS Automobility izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.

Bu sitede yayınlanan tüm logolar, marka ve kurumsal amblemler ve araç üstündeki model yazıları, Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri vd. ilgili mevzuat ile korunmaktadırlar. Logolar hiçbir şekilde kopyalanamaz ve kullanılamazlar. Kullanıcı/Kullanıcılar, GRS Automobility logosunun veya web sitesine ait sayfaların bir başka web sitesinde herhangi bir şekilde yer almasından veya web sitesine üçüncü kişiler veya ziyaretçiler tarafından yapılabilecek herhangi bir içerik yüklemesinden dolayı elde edilecek bilgilerin kullanımından veya internetin genel uygulamalar çerçevesinde kullanımı dolayısıyla sorumluluk doğurmayan herhangi bir içerikten GRS Automobility’in veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının, hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan etmişlerdir.

11. GRS Automobility, https://www.netaauto.com.tr web sitesinde, "Kullanım Şartları"nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir.

Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

12- Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme Ve İcra Daireleri

İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik Metni” Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacaktır.

13- Son Hüküm

Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesine girmeden önce yukarıda yer alan “Kullanım Şartları ve Gizlilik Metni”nı okuduklarını, yukarıda belirtilen tüm hususlara uyacaklarını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

B-GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

A. Giriş

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Aydınlatma Metni ve Şirket bünyesindeki yazılı Politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen; nezdimizde kayıtları tutulan ilgili kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır.

B. Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde içerik aksini gerektirmedikçe:

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (örn. Ad-soyad, TCKN, e-posta, adresi, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası – Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir).

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin

İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Özel Nitelikli Kişisel

Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi,

anlamına gelmektedir.

C. Veri Sorumlusunun Kimliği

GRS Automobility Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yetkili Bayiler ( “Şirket") veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ile uyumlu işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına en yüksek hassasiyeti göstermektedir.

D. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kimlik bilgileri: Adınız ve soyadınız, doğum tarihiniz, T.C. kimlik numaranız.

İletişim Bilgileri: E-posta adresiniz, telefon numaranız, bize iletişim için bildirmiş olmanız durumunda yerleşim adresiniz, sosyal medya hesap iletişim bilgileriniz de dahil olmak üzere GRS Automobility’e iletmiş olduğunuz her türlü iletişim bilgileriniz.

Ürün ve Hizmet Bilgileri: Araç plakası, modeli işlem geçmişini de içeren araç bilgilerinizi ve araç ruhsatı (tescil belgesi) içerisinde yer alan diğer bilgilerinizi, Şirketimiz’den geçmişte veya güncel olarak talep ettiğiniz ve aldığınız ürün ve hizmetlerin detaylarını kapsamaktadır.

Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi bilgisi.

Müşteri İşlem Bilgisi: Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep ve şikâyetleriniz kapsamında GRS Automobility’e iletilen sözlü/yazılı veya elektronik ortamdaki bilgiler.

Talep/Şikâyet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili kişinin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikâyet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar.

Pazarlama Verisi: Ürün veya hizmetlerimize ilişkin tercihleriniz veya geçmişteki deneyimleriniz, anketler, çerez kayıtları, kampanya bilgileri, verdiğiniz ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar sosyal medya kullanıcı bilgileri.

Finansal Veriler: Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin tüm bilgiler.

Görsel ve İşitsel Veriler: Çağrı merkezi kayıtları, belirli hizmet noktalarında can, mal ve işlem güvenliğinin sağlanması için konumlandırılan kameralar tarafından kaydedilen kayıtlar.

Hukuki İşlem ve Uyum Verileri: Adli ve idari kurumlardan talep edilen belge/bilgiler, GRS Automobility’e karşı ve/veya GRS Automobility tarafından başlatılan adli süreçler (örneğin, davalar ve soruşturma dosyaları) ve idari/adli süreçlere ilişkin veriler.

E. Kişisel Verilerinizi Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak ve Nasıl Topluyoruz? Ne Amaçlarla Kullanıyoruz?

Kişisel verileriniz (i) bayilerimiz ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla toplanabilmektedir.

1. Ürün ve Hizmetlerimizin Siz Müşterilerimize Sağlanması

Şirketimiz tarafından; satış ve kiralama işlemlerinin gerçekleşmesi, satış sonrasındaki hizmetlerimizin sizlere sağlanması, gerektiğinde assistans hizmetleri ve ikame araç sunulması başta olmak üzere siz değerli müşterilerimize sunmayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmemiz amacıyla kimlik, iletişim, ürün ve hizmet verilerinizi KVKK m.5/2/c yer alan bir sözleşmenin kurulması ve gereğinin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak işleyebilmektedir.

2. Ürün ve Hizmet Geliştirme Faaliyetleri

Etkinliğimizi arttırmak, siz müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi devamlı iyileştirmek için siz müşterilerimizin kişisel verilerinize saygı çerçevesinde, dengeli ve ölçülü olmak kaydıyla KVKK m.5/2/f’de belirtilen meşru menfaatlerimize ilişkin hukuki sebep çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Özellikle, sizlere sunduğumuz hizmetler hakkında sürekli daha iyi kalite standartlarını yakalamak adına ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmekteyiz, bu bağlamda müşteri ilişkileri, şikâyet yönetimi, servis hizmetleri gibi alanlardaki bilgileri kullanarak genel raporlar ve ölçümler oluşturmaktayız. Sizlerin tercihleri, alışkanlıkları ve geri bildirimleri ışığında ürün ve servislerimizi özelleştirmekte, yenilemekte ve müşterilerimize en uygun şekilde yeniden tasarlamaktayız (Açık rızanız olmadan size özel ürünler oluşturup sizlere yönelik tanıtım gerçekleştirmiyoruz.). Aynı şekilde, dijital ve sosyal medya kanallarından gelen taleplerinizin yönetimi konusunda kişisel verileriniz kullanmaktayız, öte yandan bu bilgiler açık rızanız olmadan pazarlama ve ileti gönderimi için kullanılmamaktadır.

3. Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi ve Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması

Şirketimiz; pazarlama stratejisi belirlemek, istatistiki bilgiler üretmek, kullanıcı profili oluşturma, tekilleştirme yapmak, veri tabanı oluşturarak listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, tüm kanallardan gelecek teklif, bilgi ve geri aranma talepleriniz için sizlere sunduğununuz iletişim kanallarından ulaşabilmemiz, müşteri/potansiyel müşteri ilişkileri yönetimi, üyelik işlemleri süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, kampanya, promosyon, yarışma, sadakat programı ve çekiliş gibi pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve etkinlik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, size özel teklifler oluşturmak, Dijital Kanallar ve Sosyal Medya Kanallarında reklam, tanıtım, pazarlama aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, talebiniz doğrultusunda irtibata geçilerek, talep edilen ürün veya hizmetle ilgili olarak her türlü iletişim ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi, kişiselleştirilmiş reklamcılık uygulamalarını (Beğeni ve tercihlerinize uygun olarak, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, veri zenginleştirme, çapraz cihaz hedefleme, veri yönetim platformları, sosyal medya platformları ve arama motorları aracılığıyla reklam gösterimi) gerçekleştirmek amaçları ile kimlik, iletişim, pazarlama ve ürün ve hizmet verilerinizi KVKK m.5/1’de yer alan açık rızanızı sağlamanız hukuki sebebine dayalı olarak işleyebilmektedir.

Her durumda, sizlerden açık rızanızı talep ettiğimiz alanlarda (tüm kanallar için), açık rızanın kapsamı ve amacı konusunda özelleştirilmiş metinler sunmakta ve işleme faaliyetlerimizi bununla sınırlı tutmaktayız. Açık rızanınız her zaman geri alabilirsiniz.

4. Finansal Operasyonun Yürütülmesi

Şirketimiz; finansal raporlama, kontrol, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, ödeme ve/veya iade işlemlerini gerçekleştirebilmek, vergi ve benzeri ödeme ve mutabakat yükümlülüklerini yerine getirebilmek, finansal dolandırıcılık ve suistimal vakalarına yönelik tedbir almak amacıyla kimlik, ürün ve hizmet ve finansal verilerinizi KVKK m. 5/2/ç ve 5/2/f’de yer alan veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak

ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanabilmektedir.

5. Hukuka Uygunluk Denetimi

Hizmetlerimizi yürütürken, birçok farklı mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek zorundayız. Özellikle, tüketici mevzuatından kaynaklanan, bir sözleşme kurulması ve muhafazası, satış ve servis hizmetlerine dair bilgilendirme yapılması, satış sonrası destek hizmetleri sunulması, gerektiğinde assistans hizmetleri ve ikame araç sunulması, ürün güvenliğine ve servis durumuna ilişkin kayıt açılması, duyuru ve bilgilendirme yapılması amacıyla araç, kimlik ve iletişim bilgileriniz; mali mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz çerçevesinde başta fatura oluşturma ve muhafazası olmak üzere kimlik, iletişim ve finansal bilgileriniz; sigorta ile ilişkili süreçlerde mevzuat uyarınca muhafazası ve paylaşımı mecburi olan bilgilerinizin Şirketimizin KVKK m. 5/2/ç’de yer alan yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi hukuki sebebine dayanılarak kullanılması mümkün olabilmektedir.

F. Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılabiliriz?

Bazı hallerde, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilmektedir. Bu bağlamda,

· Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla;

· Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için GRS Automobility’in ilgili yetkili satıcı ve yetkili servisleriyle (GRS Automobility’in güncel yetkili satıcı ve servis bilgilerine https://www.netaauto.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.) ve aynı amaçlara yönelik olarak GRS Automobility Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla; sözleşme özelinde kaynaklanması halinde sigorta şirketleri ve acentelerle, sizlerin talebi doğrultusunda gerekmesi halinde bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla;

· Meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve diğer teknik hizmet sağlayıcılarla, GRS Automobility Oto Sanayi ve Ticaret A.Ş iştirakleri ve bağlı ortaklıklarıyla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla

· Açık rızanız bulunması halinde, Şirketimiz tarafından sunulan mal ve hizmetlerin sağlanması, satışı, satış sonrası destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, pazarlama, kampanya, etkinlik ve kişiselleştirilmiş reklam faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, kişisel verilerinizin, bu hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla çalıştığımız GRS Automobility’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu yurtiçi ve/veya yurtdışındaki üçüncü taraflar, listesine https://www.netaauto.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz GRS Automobility iştirakleri ve bağlı ortaklıkları, hissedarları, GRS Automobility’in ithalatını yaptığı araçların üretici firmaları, üretici firmaların iştirakleri ve/veya bu firmalar tarafından belirlenen 3.şahıslar, GRS Automobility yetkili satıcı ve yetkili servisleri, GRS Automobility ve yetkili satıcı/yetkili servisleri adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalar ile paylaşabilmekteyiz.

G. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliğinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

- Yazılı olarak bir dilekçe ile şirket adresimize Dijital Dönüşüm ve Kurumsal İletişim departmanı dikkatine iletebilir,

- Şirketimizin web sitesinde kayıtlı Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

- Güvenli elektronik imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden kisiselverilerim@grsautomobility.com.tr adresine mail atabilirsiniz. Başvurunuz “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” “Başvuru Usulü” başlıklı 5.maddesi 2.fıkrasına uygun olarak yapılmalıdır. Şirketimiz tarafından başvurunuz değerlendirilerek, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıt verilecektir.

H. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Kişisel verilerin korunması GRS Automobility için önemli bir konudur. GRS Automobility, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. GRS Automobility kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. GRS Automobility’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, GRS Automobility bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İ. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanıcı/Kullanıcılar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu

bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

K. Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

GRS Automobility, işbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni '’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma '’nın “www.netaauto.com.tr” konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu “Kullanım Şartları Ve Gizlilik/ Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma”daki değişikliklerden haberdar olmanız için, sizlere gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ 

 

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Amacımız 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. 

 

a) VERİ SORUMLUSU: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GRS Automobility ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

 

b) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLEME AMAÇLARI: Gürses tarafından, ürün veya hizmet alan kişi, potansiyel ürün veya hizmet alan kişi olarak sizlerin aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileriniz; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ve veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerletoplanmaktadır. Kişisel verileriniz çağrı merkezimiz ile yapmış olduğunuz telefon görüşmeleri aracılığı ile [EG1] elde edilecektir. 

 

Taleplerinizin karşılanması, randevuların oluşturulması, hizmetlere ilişkin bilgi verilmesi, pazarlama, reklam, kampanya ve fırsatlara ilişkin sizleri bilgilendirmek gibi amaçlarla kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenecektir;

 

Veri Kategorisi[EG2] 

Hukuki Sebep

İşleme Amacı

 

Kimlik 

(Ad, Soyad, Doğum Tarihi)

 

 

İletişim

(Cep Telefonu Numarası, E-posta Adresi)

 

 

Müşteri İşlem

(Müşteri, Talep Kayıtları)

 

 

İşlem Güvenliği

(IP Adresi, Onay Kayıtları)

 

 

Pazarlama

(Anket, Tercihler vb.) 

 

 

 

 

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması(KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

 

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

- Açık Rıza (KVKK m. 5 f. 1)

 

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması(KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

 

 

- Firma/Ürün/Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi 

- İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alinmasi Ve Değerlendirilmesi 

- Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi 

- Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi 

- Pazarlama Analiz Çalişmalarinin Yürütülmesi 

- Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Ürün/Hizmetlerin/Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi 

- Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi 

- Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarla Bilgi Verilmesi

 

 

c) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI: Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü taraflara ve belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

 

 

 

Üçüncü Taraf

Aktarım Amacı

Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 

(İleti Yönetim Anonim Şirketi vb.)

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması(KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

- Açık Rıza (KVKK m. 5 f. 1)

 

İş Ortağı, İştirakler, Bağlı Ortaklıklar, Topluluk Şirketleri ve Tedarikçiler

(Çağrı merkezi hizmeti sunan tedarikçi şirket vb.)

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m. 5 f. 2 c bendi)

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması(KVKK m. 5 f. 2 f bendi)

- Açık Rıza (KVKK m. 5 f. 1)

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları 

(Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü vb.)

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK m. 5 f. 2 a bendi)

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 ç bendi)

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m. 5 f. 2 e bendi)

 

 

e) KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu --kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 5. maddesi uyarınca, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin Birlik mh. Mehmet Akif İnan cd. FIAT Yetkili Servis No:4 Esenler/İstanbul adresine kimliğinizi tevsik edici bilgi ve belgeler ile yazılı olarak,  grsautomobility@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, iletisim@grsautomobility.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile veya ilgili kişi tarafından sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

 

Gürses kişisel verilerinizin hukuka aykırı paylaşımının önlenmesi amacıyla kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

5. Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 [EG1]Ticari Elektronik İleti onayı süreçlerine göre revizesi gerekebilir.

 [EG2]İşlenen başka veri var mı süreçler kapsmaında kontrol edilmelidir.

icon

NETA Satış Noktaları

NETA modellerini deneyimleyebilmeniz için satış noktalarımız, çok yakında sizlerle.

icon
icon

Bize Ulaşın

NETA modellerini deneyimleyebilmeniz için satış noktalarımız, çok yakında sizlerle.

icon